અજવાળાંના ખાળ સખી! મારે આંગણે (એક આધુનિક લોકગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


એક આધુનિક લોકગીત

—————————————-

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Advertisements

‘ઘનશ્યામ’ને મેં શાયરીમાં ઠાલવી દીધો બધો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)


ગઝલ

===========================

Happy New Year (Behkaye Ja – Slow Lyrical Dance) – Ghanshyam Thakkar (Oasis)


Happy New Year (Behkaye Ja – Slow Lyrical Dance) – Oasis Thacker

आवारा हूं (इंश्त्रुमेंटल एकोर्डियन -सिंथ) शशी कपूर और आर.के स्टुडियो को याद करते) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


आवारा हूं (इंश्त्रुमेंटल एकोर्डियन -सिंथ)

शशी कपूर और आर.के स्टुडियो को याद करते)

– घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Shashi Kapoor
Shashi Kapoor in Awara

R.K. Studio

યુટ્યુબ youtube પર : એક લાખથી વધારે હીટ ઘનશ્યામ ઠક્કરની મદારીની મોરલી વાદ્યસંગીત


यु ट्युब youtube पर एक लाख हीट (मन डोले – सपेरा इंस्ट्रूमेंटल संगीत ‘नागिन’) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस))

घूमर सोंग रानी – पद्मावती -इंस्ट्रुमें’टल – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


घूमर सोंग रानी – पद्मावती -इंस्ट्रुमें’टल – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

મયઓસ થૈ માલ્કોસ પથરાઈ ગયો ગાયા પછી – (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)


ગઝલ

 

પ્રા .મધુસૂદન કાપડિયા વિવેચનઃ ‘ગઝલ – મયઓસ થૈ માલ્કોસ…. કવિ ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

My Poetry

My Music

My Videos

Top video 83000 hits on youtube and counting, plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]