હેપ્પી હોળી [ગોવિંદા આલા રે) ઇંસ્ટ્રુમેંટલ વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ]


Happy Holi
Govinda Aala Re Aala
Instrumental Remix

Instrumental Remix

मेरा संगीत

मेरी कविता

मेरे विडियो

घनश्याम ठ्क्कर- (ओएसीस)

Happy holi to all the friends

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

===============================

My Poetry

My Music

My Videos

TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube before the video was lost due to technical error, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO new PLAY VIDEO

HAPPY VALENTINE’S DAY [Cuckoo on Ashoka Tree – Oasis Thacker]


HAPPY VALENTINE’S DAY [Cuckoo on Ashoka Tree – Oasis Thacker]

Music & Art Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar

About Oasis Thacker

My Poetry

My Music

My Videos

TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube before the video was lost due to technical error, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO new PLAY VIDEO

Happy New Year [Mud Mud Ke Naa Dekh ( Instrumental Remix] – Ghanshyam Thakkar [Oasis Thacker]


Mud Mud Ke Naa Dekh

Instrumental Remix

mudmud6

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Dear friends,

I wish you all very Happy New Year

Ghanshyam Thakkar

===============================

My Poetry

My Music

My Videos

TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube before the video was lost due to technical error, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO new PLAY VIDEO

Merry Christmas (The Sound of Music Theme Orchestra Remix – Oasis Thacker)


Merry Christmas

The Sound of Music Orchestra

Oasis Thacker

performer, orchestra arranger, recording artist

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)નો પરિચય

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar’s Christmas decorated house during 80’s

About Oasis Thacker

Merry ChristmasThe Sound of Music OrchestraPlay Youtube VideoMy 100th youtube videoPlay Mp3 Audio
(Instrumental Remix)
Oasis Thacker (Ghanshyam Thakkar)
Play Original Score by: Kostal, Hammerstein, Rodgers

Sound of Music is one of the best musical ever. The western classical music based orchestra and songs are immortal. Excellent story and acting.  Even though this is not a Christmas film, most of my 35 years stay in USA,  the film was broadcast on TV during Christmas holidays. I and my family always watched it. So I have personal relationship  with the film and the music.

For long time I wanted to arrange theme orchestra on my synthesizer. But it is not easy to arrange 100+ pc symphony orchestra on one keyboard. Finally I did the project, and I am happy with the outcome.

I hope you enjoy the music also.

===============================

My Poetry

My Music

My Videos

TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube before the video was lost due to technical error, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO new PLAY VIDEO

હેપ્પી દિવાળી [જ્યોતિ કલશ છલકે -વાદ્યસંગીત: સિતાર-સિન્થ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર


Happy Diwali

Jyoti Kalash Chhalke

Sitar Instrumental

Ghanshyam Thakkar घनश्याम ठक्कर ઘનશ્યામ ઠક્કર

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)નો પરિચય

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં [હેપ્પી નવરાત્રી] ( સંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર ) Ghanshyam Thakkar


અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં      Play>>

નરસિંહ મહેતા

Computer Art: Oasis Thacker

Computer Art: Ghanshyam Thakkar [Oasis]

Lyrics: Narsinh Mehta & Ghanshyam Thakkar [Oasis]

Music Composer, Instrument Player and Rhythmist: Ghanshyam Thakkar [Oasis]

Singer: Kishore Manraja, Jayshree Bhojavia and Chorus

Music Album : O Raaj Re

સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે

ગીતકારઃ નરસિંહ મહેતા + ઘનશ્યામ ઠક્કર

સંગીકાર અને વાદક: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ કિશોર મનરાજા અને જયશ્રી ભોજવિયા

=========================

Published by

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar

Instrumental Remix

================================

રૂડા શ્યામ ઘેર આવ્યા ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

આલબમઃ આસોપાલવની ડાળે

Album: AasopalavNi Dale
==========================================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube [this video deleted due to tech error, new video with the same orchestra, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIOPLAY VIDEO

(Instrumental synchronized with original film video)

All the Instruments & Rhythms performed by Oasis Thacker

રૂડા શ્યામ ઘેર આવ્યા [હેપ્પી નવરાત્રી] ( ગીત અને સંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર ) Ghanshyam Thakkar


Rooda Shyam Gher Avyaa          

Play>>

રૂડા શ્યામ ઘેર આવ્યા

Ghanshyam Thakkars ALBUM

My Poetry

My Music

My Videos

O Raaj Re

NandNa Kunvar [Happy Navratri] – Music & Lyrics : Oasis Thacker]

[હેપ્પી જન્માષ્ટમી] ઇસ્ટ્રુમેંટલ વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)  (मोहे पनघट पे नंदलाल)


 હેપ્પી જન્માષ્ટમી

(मोहे पनघट पे नंदलाल) ઇસ્ટ્રુમેંટલ

વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)  

ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

← स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं (मेरे देश की धरती सोना – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

हेप्पी जन्माष्टमी (मोहे पनघट पे नंदलाल) – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Posted on August 17, 2022 by Ghanshyam Thakkar

Film: Mughal-E-Azam

Original Score: Naushad

==================

MY MUSIC

My Poetry

My Videos

Over 1 million hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) –

Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

હેપ્પી ૧૫મી ઓગસ્ટ. ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ] વાદ્યસંગીત  (मेरे देश की धरती सोना – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स) 


હેપ્પી ૧૫મી ઓગસ્ટ. ઘનશ્યામ ઠક્કર [ઓએસીસ] વાદ્યસંગીત  (मेरे देश की धरती सोना – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स) 

Tiranga1.gif
Oasis Thacker
Tiranga1.gif

હેપ્પી દિવાળી [જ્યોતિ કલશ છલકે -વાદ્યસંગીત: સિતાર-સિન્થ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર


Happy Diwali

Jyoti Kalash Chhalke

Sitar Instrumental

Ghanshyam Thakkar घनश्याम ठक्कर ઘનશ્યામ ઠક્કર

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)નો પરિચય

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIO

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)