શબ્દ-અવતાર (ગઝલ)- રાજેન્દ્ર શુક્લ

કાવ્ય વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Advertisements