પરદેશગમન (એક વિદાયગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

કાવ્ય વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

1972

સૌજન્ય

ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

Advertisements