આજનું સંગીત

 

ગીત સાંભળવા નીચે ક્લીક કરો

 

સોડી સીસમ-સટાકડી

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા અને વ્રુંદ
સંગીત આલબમ : આસોપાલવની ડાળે