નૂતન વર્ષાભિનંદન

साल मुवारक

HAPPY NEW YEAR 09

 

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત  અને ઘનશ્યામ ઠક્કર તરફથી સૌને હાર્દિક નૂતન વર્ષાભિનંદન

 

———————-

 

 

 

———————-