શ્રી ઘનશ્યામ ઠક્કરનો  વિકિપીડિયા-પરિચય

Ghanshyam Thakkar wikipedia (Gujarati)