મારું પ્રથમ અછાંદસ કાવ્ય. આ કાવ્ય ‘કૃતિ’ (સંપાદકઃ લાભશંકર ઠાકર) સામયિકના  જાન્યુઆરી ૧૯૭૧ના અંકમાં છપાયું હતું             

 

એક ઉદાસ દિવસ

 

પૃષ્ઠ 2

 ઘનશ્યામ ઠક્કર
 
અછાંદસ  સૌજન્ય: ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

 

Advertisements