શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ ગુજરાતી સાહિત્યના જીવંત સાક્ષરોમાં પહેલી હરોળમાં છે. મારું એ સદ્બાગ્ય છે કે ૧૯૯૩માં અમારા બન્નેનો સંયુક્ત કાવ્યપઠનનો કાર્યક્રમ અમદાવાદમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. ગઈ કાલે જૂનાં સામયિકો ફેંદતાં આ લેખ મળી આવ્યો. એમાં ભોળાભાઈની વિદ્વતાનાં જ નહી, એમની માણસાઈનાં પણ દર્શન થાય છે. થોડા વખત પહેલાં મેં આ કવિતા બ્લોગ પર મૂકી હતી.પછી જ કવ્વિ! (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર તે આ લેખની સાક્ષી પૂરે છે.

સાહિત્યકારોનો વિદ્વેશ

Page-1 Page-2

ભોળાભાઈ પટેલ

Latest Posts

ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત સાહિત્યકારોનો વિદ્વેશ – ભોળાભાઈ પટેલ
Oasis Thacker’s WordPress Blog Memorial Day Bugle – Music Composer & Performer: Oasis Thacker 
कलापीकेतन  परिचय – घनश्याम ठक्कर (Ghanshyam Thakkar = Oasis Thacker) 
Blog.OasisThacker.com  SPOOR GATHERERS! O! ( Poem) – Oasis Thacker
બ્લોગ.ઘનશ્યામ ઠક્કર ચૈત્રની રાત્રીએ (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર
Advertisements