Bhamro Gale

Latakavi-ne  

(Gazal)

Ghanshyam Thakkar

Advertisements