સૌ ભાવકો અને મિત્રોને

દિવાળી અને નૂતન વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ

શરણાઈ (સિન્થેસાઇઝર) વાદન

Play>>

સંગીત સર્જક અને વાદકઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music & Performance: Ghanshyam Thakkar