અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં   Play>>

 સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે

ગીતકારઃ નરસિંહ મહેતા + ઘનશ્યામ ઠક્કર

સંગીકાર અને વાદક: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ કિશોર મનરાજા અને જયશ્રી ભોજવિયા

Computer Art: Ghanshyam Thakkar [Oasis]

Original photo from web

You may like this article also

Happy Navratri [Ame Maiyaron Re – Oasis Thacker

=========================

Published by : Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar