જિયા બેકરાર હૈ (વાદ્ય રિમિક્સ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર  डिस्को-गरबा

Play>>

Jiya BeKaraara Hai Instrunental Remix –

Ghanshyam Thakkar (Oasis)     Disco Garba

Computer Art: Oasis Thacker           For a larger view, click on the image

Happy Navratri

નવરાત્રીનાં વધામણાં

==============================================================================
Published by Oasis Thacker
Ghanshyam Thakkar