આવશ્યક છોલણી  (સુવિચાર)  – ઘનશ્યામ ઠક્કર

लाज़िमी कतरन (सुविचार) – घनश्याम ठक्कर

Necessary Rasping (Oasis-Quotes) – Oasis Thacker

——————————————————

Published by Oasis Thacker

[Ghanshyam Thakkar]