કીર્તિ અને નિપુણતા

(સુવાક્ય)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Talent and Fame (Oasis-Quote) – Oasis Thacker

 

——————————————————————————————————————–

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe Jambudi KshanNa Prashna Padre AasopalavNi Dale
O Raaj Re DewDrops on the Oasis Bhoori ShahiNa Khalkhal
Advertisements