અલ્પવિરામ અને પૂર્ણવિરામ

(સુવિચાર)

 ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

—————————————————————————————————————————————————–

COMMAS AND A PERIOD (Oasis-Quote) – Oasis Thacker