પોપચાં ચટ્ટકે સે

ગીત-સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ દેવયાની અને વ્રુંદ

હીંચ-ગરબા

હીંચના લયમાં રચાયેલું સાહિત્યનું આ આધુનિક લોકગીત ૧૯૭૦ની આસપાસ લખ્યું ત્યારે એ કલ્પના પણ નહતી કે વર્ષો પછી એની સ્વર રચના પણ હું કરીશ અને એનાં વાજિન્ત્રો અને રિધમ પણ હું વગાડીશ. આગળ વાંચો