‘ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત’ના સૌ મહેમાનોને ‘હેપ્પી વેલેન્ટાઇન્સ ડે.

અંગ્રેજી માટે નીચે ક્લીક કરો

Happy Valentines Day [Hothon Se Chhoo Lo Tum (Instrumental) – Oasis Thacker

હિંદી માટે નીચે ક્લીક કરો

वॅलेन्टाइन दिवस की शुभकामनाएं [होठों से छू लो तुम (वाद्य संगीत) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

———————————

Ghanshyam Thakkar = Oasis Thacker

Advertisements