ओ सजना! बरखा बहार आयी :

(वाद्य संगीत)

sadhna-coral

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)