સૌ મિત્રોને શરદ પૂનમની શુભેચ્છાઓ

ઓ રંગ રસિયા (ડાંડિયા રાસ) – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

Kartik-mela-moon.png

સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વર:દમયંતી બરડાઈ, કિશોર મનરાજા અને વૃંદ
ડાંડિયા રાસ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે

My facebook

MY MUSIC