ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music & Lyric: ghanshyam Thakkar

(ગીતની પહેલી લીટી લોકગીતની છે)

(The first line is from a folk song)

ગાયકોઃ કિશોર મનરાજા, જયશ્રી ભોજવિયા અને વ્રુંદ

Singers: Kishore Manraja, Jayashree Bhojavia

નવરાત્રિનાં વધામણાં

Happy Navratri

ડાંડિયા રાસ

Dandia Raas Production-Oasis Thacker

dipa_l
O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar