ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ દેવયાની અને વ્રુંદ 

Popachon Chattake Se

Music & Lyrics : Ghanshyam Thakkar (Oasis)
Singers: Devyani Bindre and Chorous
Rooda Shyam Gher Avya

O Raaj Re - Oasis Thacker

 
ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

 ===========================

My Poetry

My Music

My Videos

નવરાત્રિનાં વધામણાં 
Happy Navratri