ગાંધીજયંતીની શુભકામનાઓ

(વૈશ્નવજન તો – હિન્દી અનુવાદ અને વાદ્યસંગીત)

-ઘનશ્યામ ઠક્કર

નરસિંહ મહેતાનું ગાંધીજીને પ્રિય ભજન

==========================================

Computer Art: Ghanshyam Thakkar

Gandhi’s most favorite Prayer-Song Written by Narsinh Mehta

गांधीजी का सबसे प्रिय, नरसिंह महेता रचित,
गुजराती भजन का छंदोबद्ध भावानुवाद और संगीत रिमिक्स

घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Ghanshyam Thakkar [Oasis]

=========================================

My Poetry

My Music

My Videos

Advertisements