સૌ મિત્રોને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ

Aye Malik Tere Bande Hum

Instrumental Remix (Shehnai Synth)