ગઝલ

 

પ્રા .મધુસૂદન કાપડિયા વિવેચનઃ ‘ગઝલ – મયઓસ થૈ માલ્કોસ…. કવિ ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

My Poetry

My Music

My Videos

Top video 83000 hits on youtube and counting, plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Advertisements