બે લાખ હીટ

મિત્રો,

બે મહિના પહેલાં મેં પોસ્ટમાં જણાવ્યુ હતું કે બે વરસ પહેલાં પ્રકાશિત કરેલો મારો યુટ્યુબ વિડિયો એક લાખ વ્યુ પાર કરી ગયો છે.

મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે, એ પછી માત્ર બે જ મહિનામાં આ વિડિયો બીજા એક લાખનો આંકડો પાર કરી ગયો છે.

કલાકાર માટે સૌથી આનંદની વાત એ હોય છે, કે એમની કલા વધુમાં વધુ ફૅનને ગમે, અને તેઓ તેને સત્કારે.

સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

 

 

‘Man Dole Mera Tan Dole’ Youtube Video

(Instrumental Snake-Charmer Music) –

Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

====================================================================

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker


My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

200,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 78,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)