ઢોલ વાગે સે

Dhol Vaage Se

 

Computer Art : Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ત્રણ લોકપ્રિય ગરબાની રમઝટ

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે

અલી ઝાલાવાડી ઝંભલી રે..મેળામાં તારે આવવું સે કે નૈ

તરણેતરને રે…અમે મેળે ગ્યાં’તાં

નવરાત્રિનાં વધામણાં (રાત્રી-૨)

સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music: Ghanshyam Thakkar (Oasis)

સ્વર: જયશ્રી ભોજવિયા

Voice: Jayshree Bhojavia

ડાંડિયારાસ

સૌજન્ય

ઓ રાજરે

રાસ – ગરબા

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

300,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 78,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)

Advertisements