હેપ્પી નવરાત્રિ

Paani Gyonton Re

પાણી ગ્યાં’તાં રે

સંગીકાર અને વાદક: ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસૉસ)

 Music Composer and Performer:

 Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Singer: Damayanti Bardai and Chorous

સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ ઓ રાજ રે

Ghanshyam Thakkar

My Petry

My Music

My Videos

 

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)