નવરાત્રિનાં વધામણાં 

પોપચાં ચટ્ટકે સે

Popchon Chattake Se 

MP3 Audio

ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસૉસ)

સ્વરઃ દેવયાની અને વ્રુંદ 

સંગીકાર અને વાદક:  ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસૉસ)

 Music Composer, Lyricist and Performer:

 Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Popachon Chattake Se

Music & Lyrics : Ghanshyam Thakkar (Oasis)
Singers: Devyani Bindre and Chorous
Rooda Shyam Gher Avya

O Raaj Re - Oasis Thacker

 
ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

 ===========================

My Petry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

નવરાત્રિનાં વધામણાં 
Happy Navratri