નવરાત્રીની, દશેરાનીશુભેચ્છાઓ

Happy Navratri, Vijayadashmi

ડાંડિયારાસ

नंदना कुंवर मारुं बेडलुं चडावने

નંદના કુંવર મારું બેડલું ચડાવને

ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસૉસ)

गीत/संगीत – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

गायकः किशोर मनराजा, जयश्री भोजविया और साथी

Music Album: ઓ રાજરે O Raaj Re

O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar

===========================

My Poetry

My Music

My Videos

—————————————

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)