પ્રિય મિત્રો,
છેલ્લા દસ વરસની જેમ ૧૯૧૮માં પણ મોટી સંખ્યામાં મારી વેબસાઇટો, અને બ્લોગ્સ પર પધારી, મારી કવિતા અને સંગીત માણી મને આનંદિત કર્યો છે.
સો થી વધારે દેશોમાંથી ચાહકો મોટી સંક્યામાં મારું સર્જન માણી રહ્યા છે, એ મારે માટે ગૌરવની વાત છે.
સૌ મિત્રોનોઆભાર. આ રીતે જ મારા બધા બ્લોગ અને વેબસાઇટ પર પધારતા રહેજો.
ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

International Stats for 2018 for

oasisthacker.com

ghanshyamthakkar.com

My youtube Channel

==============================================================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

oasisthacker.com

ghanshyamthakkar.com

My youtube Channel

==============================================================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)