હેપ્પી જન્માષ્ટમી

(मोहे पनघट पे नंदलाल) ઇસ્ટ્રુમેંટલ

વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)  

ઘનશ્યામ ઠક્કર.કોમ

← स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं (मेरे देश की धरती सोना – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

हेप्पी जन्माष्टमी (मोहे पनघट पे नंदलाल) – इनस्ट्रुमेंटल वाद्य संगीत रिमिक्स – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Posted on August 17, 2022 by Ghanshyam Thakkar

Film: Mughal-E-Azam

Original Score: Naushad

==================

MY MUSIC

My Poetry

My Videos

Over 1 million hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) –

Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]