વતન સાંપડ્યાથી ફરક શું પડે? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)


ગઝલ

==================

मेरा दिल ये पुकारे आजा ( सपेरा संगीत – इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स ) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


Mera Dil Ye Pukare Aaja

Snake Charmer’s Instrumental Music

Oasis Thacker?

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar


My Poetry

My Music

My Videos

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ये जश्न है, मरा ‘घनश्याम’ स्याही में डूब कर (गझल) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

સંબોધ સ્પર્શથી કે નામની ફિકર નથી (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


ગઝલ

——————

My Poetry

My Music

My Videos

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

लैला मैं लैला (इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar


लैला मैं लैला (इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Ghanshyam Thakkar

Instrumental Music Remix: Oasis Thacker

[Ghanshyam Thakkar]

Original Score: Kalyanji Anandji

Remix for film Raees : Ram Sampath

 ========================

My Poetry

My Music

My Videos

નકશા વંચાય માત્ર પાંખથી (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)


ગીત

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Ainvayi Ainvayi ( Instrumental Music Remix ) – Ghanshyam Thakkar ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)


Ainvayi Ainvayi

Instrumental Music Remix

Original Score: Salim – Sulaiman

Film/Album: Band Baaja Baaraat

My Poetry

My Music

My Videos