હેપ્પી વેલેંન્ટાઇંસ ડૅ (જો વાદા કિયા વો – વાદ્ય રિમિક્સ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


Happy Valentin’s Day

Instrumental Remix

==============================================================

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

150,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 76,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)

Advertisements

પૂજ્ય નિરંજન ભગતને ચીર વિદાય – ઘનશ્યમ ઠક્કર


પૂજ્ય નિરંજન ભગતને ચીર વિદાય – ઘનશ્યમ ઠક્કર

ગણતંત્ર દિનની શુભેચ્છાઓ (મેરે દેશકી ધરતી સોન – (ઇંસ્ટ્રુમેંટલ રિમિક્સ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


Instrumental Remix

Over 73,000 Youtube hits + ??? MP3 hits

Synchronized with original film video song

———————————————————

 

Tiranga

All instruments and rhythms performed

Orchesta, Sound recording and mixing, Video

Oasis Thacker [Ghansham Thakkar]

Oasis Thacker

==============================================================

Top video 90,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

અજવાળાંના ખાળ સખી! મારે આંગણે (એક આધુનિક લોકગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


એક આધુનિક લોકગીત

—————————————-

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

‘ઘનશ્યામ’ને મેં શાયરીમાં ઠાલવી દીધો બધો (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)


ગઝલ

===========================

Happy New Year (Behkaye Ja – Slow Lyrical Dance) – Ghanshyam Thakkar (Oasis)


Happy New Year (Behkaye Ja – Slow Lyrical Dance) – Oasis Thacker

आवारा हूं (इंश्त्रुमेंटल एकोर्डियन -सिंथ) शशी कपूर और आर.के स्टुडियो को याद करते) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


आवारा हूं (इंश्त्रुमेंटल एकोर्डियन -सिंथ)

शशी कपूर और आर.के स्टुडियो को याद करते)

– घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Shashi Kapoor
Shashi Kapoor in Awara

R.K. Studio