આસોપાલવની ડાળે [સંપૂર્ણ આલબમ, નોનસ્ટોપ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


આસોપાલવની ડાળે [સંપૂર્ણ આલબમ, નોનસ્ટોપ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

 

Advertisements

હેપ્પી વેલેંટાઇંસ ડે – કંપ્યુટર આર્ટ અને સંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


HAPPY VALENTINE’S DAY

Cuckoo on Ashoka Tree

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ઘનશ્યામ ઠક્કર


My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

900,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 86,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

क़भी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है (इंन्स्ट्रुमेंटल) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)


क़भी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है

Oasis Thacker (Ghanshyam Thakkar)
This title song from film Kabhi Kabhi is one of the best love song of Bollywood. This award winning song was composed by great composer Khayyam, and sung by Mukesh and Lata Mangeshkar. I have again used saxophone, violin and strings to arrange my instrumental remix. The original song was recorded in medium-high temp. I have recored in both slow and medium tempos to present the emotions of the song. That is why the video is so long. Again, just pressing right keys of a keyboard alone, does not make good music. I insist on bringing out right feelings. I hope I have done a good job

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

900,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 86,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)

ऍहसान तेरा होगा मुझ पर (ईंस्त्ट्रुमेंटल वाद्यसंगीतः घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar (Oasis)


ऍहसान तेरा होगा मुझ पर

Instrumental Music Remix: Orchestra & Performance

Oasis Thacker (Ghanshyam Thakkar)

=======

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

હેપ્પી ઉત્તરાયણ [અમદાવાદ ફોટોગ્રાફ્સ – ચલી ચલી રે પતંગ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર


Happy Uttarayan (Kite-Day)

Chali Chali Re Patang

MP3 Play

Ahmedabad Makar Sankranti Pictures

Photos By Oasis Thacker (Ghanshyam Thakkar)

 

My Poetry

My Music

My Videos

ગુજરાતી વેબ-ઘનશ્યામ ઠક્કર

=========================================

TWO TOP VIDEOS

900,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

મારા બ્લોગ અને વેબસાઇટના આંતરરાસ્ટ્રિય સ્ટેટ્સ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)


પ્રિય મિત્રો,
છેલ્લા દસ વરસની જેમ ૧૯૧૮માં પણ મોટી સંખ્યામાં મારી વેબસાઇટો, અને બ્લોગ્સ પર પધારી, મારી કવિતા અને સંગીત માણી મને આનંદિત કર્યો છે.
સો થી વધારે દેશોમાંથી ચાહકો મોટી સંક્યામાં મારું સર્જન માણી રહ્યા છે, એ મારે માટે ગૌરવની વાત છે.
સૌ મિત્રોનોઆભાર. આ રીતે જ મારા બધા બ્લોગ અને વેબસાઇટ પર પધારતા રહેજો.
ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

International Stats for 2018 for

oasisthacker.com

ghanshyamthakkar.com

My youtube Channel

==============================================================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

oasisthacker.com

ghanshyamthakkar.com

My youtube Channel

==============================================================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

હેપ્પી ન્યુ યર ૨૦૧૯ [સાઉંડ ઓફ મ્યુઝિક ઓર્ક્રેસ્ટ્રા – ઘનશ્યામ ઠક્કર]


સૌ મિત્રોને મારા હેપ્પી ન્યુ યર
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મારા બધા બ્લોગ અને વેબસાઈટ પર પધારી, મારી કવિતા, મારું સંગીત માણી મને આનંદિત કર્યો છે.
આશા છે કે ૨૦૧૯નું વર્ષ આપના માટે ખુબ જ સુખદાયી નીવડે.
ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Sound of Music Theme Orchestra

Christmas in Dallas

===============

Music Composer and Performer:Oasis Thacker

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)