મેંદી રંગ લાગ્યો     Mehndi Rang Lagyo Play>>

Music Composer : Ghanshyam Thakkar[ Oasis]

Singer: Damyanti Bardai & Chorous
સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ

ઘનશ્યામ ઠક્કર

O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

900,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 86,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)