ગરવી ગુજરાતના ડાંડિયારાસ સંગીત સાથે, સૌ મિત્રોને નવરાત્રીમૉ શુભેચ્છાઓ.

ઘંનશ્યામ ઠક્કર

નંદના કુંવર મારું બેડલું ચડાવને

ગીત અને સંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર

ગાયકઃ કિશોર મનરાજા, જયશ્રી ભોજવિયા અને વૃંદ

Music Album: ઓ રાજરે O Raaj Re

O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar

===========================

My Poetry

My Music

My Videos